Αναζητηση
Styleguide
Fonts
 • BBText Regular
  AaBb

  A​B​C​D​E​F​G​H​I​J​K​L​M​N​O​P​Q​R​S​T​U​V​W​X​Y​Z​a​b​c​d​e​f​g​h​i​j​k​l​m​n​o​p​q​r​s​t​u​v​w​x​y​z​1​2​3​4​5​6​7​8​9​0​&​.​,​?​!​@​(​)​#​$​%​*​+​-​=​:​;

  .bbtext-regular
 • BBText Regular Italic
  AaBb

  A​B​C​D​E​F​G​H​I​J​K​L​M​N​O​P​Q​R​S​T​U​V​W​X​Y​Z​a​b​c​d​e​f​g​h​i​j​k​l​m​n​o​p​q​r​s​t​u​v​w​x​y​z​1​2​3​4​5​6​7​8​9​0​&​.​,​?​!​@​(​)​#​$​%​*​+​-​=​:​;

  .bbtext-regular-italic
 • BBText Bold
  AaBb

  A​B​C​D​E​F​G​H​I​J​K​L​M​N​O​P​Q​R​S​T​U​V​W​X​Y​Z​a​b​c​d​e​f​g​h​i​j​k​l​m​n​o​p​q​r​s​t​u​v​w​x​y​z​1​2​3​4​5​6​7​8​9​0​&​.​,​?​!​@​(​)​#​$​%​*​+​-​=​:​;

  .bbtext-bold
 • BBText Bold Italic
  AaBb

  A​B​C​D​E​F​G​H​I​J​K​L​M​N​O​P​Q​R​S​T​U​V​W​X​Y​Z​a​b​c​d​e​f​g​h​i​j​k​l​m​n​o​p​q​r​s​t​u​v​w​x​y​z​1​2​3​4​5​6​7​8​9​0​&​.​,​?​!​@​(​)​#​$​%​*​+​-​=​:​;

  .bbtext-bold-italic
 • BBText Light
  AaBb

  A​B​C​D​E​F​G​H​I​J​K​L​M​N​O​P​Q​R​S​T​U​V​W​X​Y​Z​a​b​c​d​e​f​g​h​i​j​k​l​m​n​o​p​q​r​s​t​u​v​w​x​y​z​1​2​3​4​5​6​7​8​9​0​&​.​,​?​!​@​(​)​#​$​%​*​+​-​=​:​;

  .bbtext-light
 • BBText Light Italic
  AaBb

  A​B​C​D​E​F​G​H​I​J​K​L​M​N​O​P​Q​R​S​T​U​V​W​X​Y​Z​a​b​c​d​e​f​g​h​i​j​k​l​m​n​o​p​q​r​s​t​u​v​w​x​y​z​1​2​3​4​5​6​7​8​9​0​&​.​,​?​!​@​(​)​#​$​%​*​+​-​=​:​;

  .bbtext-light-italic
 • Brandon Text
  AaBb

  A​B​C​D​E​F​G​H​I​J​K​L​M​N​O​P​Q​R​S​T​U​V​W​X​Y​Z​a​b​c​d​e​f​g​h​i​j​k​l​m​n​o​p​q​r​s​t​u​v​w​x​y​z​1​2​3​4​5​6​7​8​9​0​&​.​,​?​!​@​(​)​#​$​%​*​+​-​=​:​;

  .brandon-text
 • Brandon Text Light
  AaBb

  A​B​C​D​E​F​G​H​I​J​K​L​M​N​O​P​Q​R​S​T​U​V​W​X​Y​Z​a​b​c​d​e​f​g​h​i​j​k​l​m​n​o​p​q​r​s​t​u​v​w​x​y​z​1​2​3​4​5​6​7​8​9​0​&​.​,​?​!​@​(​)​#​$​%​*​+​-​=​:​;

  .brandon-text-light
 • Brandon Text Medium
  AaBb

  A​B​C​D​E​F​G​H​I​J​K​L​M​N​O​P​Q​R​S​T​U​V​W​X​Y​Z​a​b​c​d​e​f​g​h​i​j​k​l​m​n​o​p​q​r​s​t​u​v​w​x​y​z​1​2​3​4​5​6​7​8​9​0​&​.​,​?​!​@​(​)​#​$​%​*​+​-​=​:​;

  .brandon-text-medium
 • Brandon Text Bold
  AaBb

  A​B​C​D​E​F​G​H​I​J​K​L​M​N​O​P​Q​R​S​T​U​V​W​X​Y​Z​a​b​c​d​e​f​g​h​i​j​k​l​m​n​o​p​q​r​s​t​u​v​w​x​y​z​1​2​3​4​5​6​7​8​9​0​&​.​,​?​!​@​(​)​#​$​%​*​+​-​=​:​;

  .brandon-text-bold
 • BB Sans
  AaBb

  A​B​C​D​E​F​G​H​I​J​K​L​M​N​O​P​Q​R​S​T​U​V​W​X​Y​Z​a​b​c​d​e​f​g​h​i​j​k​l​m​n​o​p​q​r​s​t​u​v​w​x​y​z​1​2​3​4​5​6​7​8​9​0​&​.​,​?​!​@​(​)​#​$​%​*​+​-​=​:​;

  .bb-sans
Typography - 2022 Style Updates
 • Extra Large Headline
  Extra Large Headline Text.


  Extra Large Headline Text
  with a Linebreak
  .typography-headline--xl
 • Large Headline
  Large Headline Text.


  Large Headline Text
  with a Linebreak
  .typography-headline--l
 • Medium Headline
  Medium Headline Text.


  Medium Headline Text
  with a Linebreak
  .typography-headline--m
 • Body
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non tempor nunc dictum. Auctor turpis amet diam, proin condimentum dictum pellentesque tortor.
  .typography-body-text
 • Link
  .typography-link-text
 • Label
  Shop the Look
  .typography-label-text
 • Annotation
  © Bobbi Brown Professional Cosmetics, Inc. All worldwide rights reserved.
  .typography-annotation-text
Legacy Styles
Typography - V1
 • H1
  H1 Text.


  H1 Text
  with a Linebreak
  .h1
 • H2
  H2 Text.


  H2 Text
  with a Linebreak
  .h2
 • H3
  H3 Text.


  H3 Text
  with a Linebreak
  .h3
 • H4
  H4 Text.


  H4 Text
  with a Linebreak
  .h4
 • H5
  H5 Text.


  H5 Text
  with a Linebreak
  .h5
 • H6
  H6 Text.


  H6 Text
  with a Linebreak
  .h6
 • H7
  H7 Text.


  H7 Text
  with a Linebreak
  .h7
 • H8
  H8 Text.


  H8 Text
  with a Linebreak
  .h8
 • H9
  H9 Text.


  H9 Text
  with a Linebreak
  .h9
 • H10
  H10 Text.


  H10 Text
  with a Linebreak
  .h10
 • H11
  H11 Text.


  H11 Text
  with a Linebreak
  .h11
 • H12
  H12 Text.


  H12 Text
  with a Linebreak
  .h12
 • H13
  H13 Text.


  H13 Text
  with a Linebreak
  .h13
 • H14
  H14 Text.


  H14 Text
  with a Linebreak
  .h14
 • H15
  H15 Text.


  H15 Text
  with a Linebreak
  .h15
 • H16
  H16 Text.


  H16 Text
  with a Linebreak
  .h16
 • H17
  H17 Text.


  H17 Text
  with a Linebreak
  .h17
 • H18
  H18 Text.


  H18 Text
  with a Linebreak
  .h18
 • H19
  H19 Text.


  H19 Text
  with a Linebreak
  .h19
 • H20
  H20 Text.


  H20 Text
  with a Linebreak
  .h20
 • H21
  H21 Text.


  H21 Text
  with a Linebreak
  .h21
 • H22
  H22 Text.


  H22 Text
  with a Linebreak
  .h22
 • H23
  H23 Text.


  H23 Text
  with a Linebreak
  .h23
 • H24
  H24 Text.


  H24 Text
  with a Linebreak
  .h24
 • H25
  H25 Text.


  H25 Text
  with a Linebreak
  .h25
Typography - V2
 • T1
  T1 Text.


  T1 Text
  with a Linebreak
  .t1
 • T2
  T2 Text.


  T2 Text
  with a Linebreak
  .t2
 • T3
  T3 Text.


  T3 Text
  with a Linebreak
  .t3
 • T4
  T4 Text.


  T4 Text
  with a Linebreak
  .t4
 • T5
  T1 Text.


  T1 Text
  with a Linebreak
  .t5
  Typography - ELC specific
 • ELC Heading 1

  Heading 1

  .elc-heading--1
 • ELC Heading 2

  Heading 2

  .elc-heading--2
 • ELC Heading 3

  Heading 3

  .elc-heading--3
 • ELC Heading 4

  Heading 4

  .elc-heading--4
 • ELC Heading 5
  Heading 5
  .elc-heading--5
 • ELC Heading 6
  Heading 6
  .elc-heading--6
 • ELC Body 1

  Body 1

  .elc-body--1
 • ELC Body 2

  Body 2

  .elc-body--2
 • ELC Subtitle 1

  Subtitle 1

  .elc-subtitle--1
 • ELC Subtitle 2

  Subtitle 2

  .elc-subtitle--2
 • ELC Caption

  Caption

  .elc-caption
 • ELC Overline

  Overline

  .elc-overline
Buttons - 2022 Style Updates
 • Primary CTA Button
  Find your shade
  Add to bag
  .cta-primary
 • Primary CTA White Button
  Find your shade
  .cta-primary-white
 • Primary CTA Gray Button
  Out of stock
  .cta-primary-gray
 • Secondary CTA Button
  Find your shade
  icon--camera Try it on
  .cta-secondary
 • CTA Text
  Add to bag
  .cta-text
 • CTA Text Gray
  Add to bag
  .cta-text-gray
Colors - 2022 Style Updates
 • Typography & UI
  Black
  #221F20
  $color-core-black
  Gray on Light
  #6F6D6E
  $color-gray-on-light
  Line
  #E9E9E9
  $color-line
  White
  #FFFFFF
  $color-white
  Gray on Dark
  #A9A9A9
  $color-core-dark-gray
  Red (Error)
  #C8323E
  $color-core-red
 • Core
  BLack
  #221F20
  $color-core-black
  Gold
  #D6B371
  $color-core-gold
  Light Gray
  #AFB4BB
  $color-core-light-gray
  White
  #FFFFFF
  $color-white
 • Category
  Crushed Lip
  #DD4955
  $color-category-crushed-lip
  Extra Lip
  #DC788E
  $color-category-extra-lip
  Glow
  #EBC4C1
  $color-category-glow
  Foundation Light
  #FAE7D4
  $color-category-foundation-light
  Correct & Conceal
  #EED8C9
  $color-category-correct-conceal
  Finish Powder
  #E3C2AA
  $color-category-finish-powder
  Brow
  #AE9485
  $color-category-brow
  Brow Dark
  #85614E
  $color-category-brow-dark
  Foundation
  #AA7256
  $color-category-foundation
  Foundation Dark
  #6E4335
  $color-category-foundation-dark
  Mascara
  #202225
  $color-category-mascara
  Eye
  #AFB4BB
  $color-core-light-gray
  Skincare
  #E3EDF8
  $color-category-skincare
  Remedies
  #FEF4CD
  $color-category-remedies
Icons
  • icon--add
   icon--add
  • icon--arrow-left
   icon--arrow-left
  • icon--arrow-right
   icon--arrow-right
  • icon--bag
   icon--bag
  • icon--camera
   icon--camera
  • icon--chat-fab
   icon--chat-fab
  • icon--close
   icon--close
  • icon--contract
   icon--contract
  • icon--dropdown
   icon--dropdown
  • icon--expand
   icon--expand
  • icon--facebook
  • icon--favorite
   icon--favorite
  • icon--grid
   icon--grid
  • icon--info
   icon--info
  • icon--info-filled
   icon--info-filled
  • icon--link
   icon--link
  • icon--list
   icon--list
  • icon--logo-afterpay
   icon--logo-afterpay
  • icon--logo-bb
   icon--logo-bb
  • icon--logo-bb-stacked
   icon--logo-bb-stacked
  • icon--menu
   icon--menu
  • icon--minus
   icon--minus
  • icon--pause
   icon--pause
  • icon--pinterest
   icon--pinterest
  • icon--radio
   icon--radio
  • icon--radio-checked
   icon--radio-checked
  • icon--search
   icon--search
  • icon--share
  • icon--tiktok
   icon--tiktok
  • icon--twitter
  • icon--youtube
   icon--youtube
  • twitter
  <svg role="img" class="svgicon svgicon--twitter">
   <title>ADA title goes here</title>
   <use xlink:href="#twitter"></use>
  </svg>
  
Form Elements - 2022 Style Updates
 • Primary Input
  .input-primary
Legacy Styles
Form Elements
 • Input
  input
 • Input - Error
  .error
 • Input - Success
  .success
 • Textarea
  textarea
 • Textarea - Error
  .error
 • Textarea - Success
  .success
 • Dropdown - Native select
  select > option
 • Radio
  input type="radio"
 • Checkbox
  input type="checkbox"
Styleguide Tools